Yubu neemt privacy en bescherming van persoonsgegevens serieus.

Wat wij aan privacy doen

Voor Yubu is het belangrijk dat de privacy van gebruikers goed gewaarborgd wordt. Wij geloven dat dat het beste mogelijk is door samen te werken. Daarom hebben wij ons een jaar geleden aangesloten bij het Landelijke Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Het convenant heeft als doel om ervoor te zorgen dat er onderwijs-breed op een verantwoorde manier met persoonsgegevens van leerlingen om wordt omgegaan.

Het Convenant is ondertekent door grote partijen in het onderwijs, zoals de PO-raad, VO-raad en inmiddels ook de MBO Raad. Ook de dit jaar in mei ingevoerde nieuwe privacywetgeving AVG is meegenomen in de gemaakte afspraken. Daarmee is het convenant nu ook ‘AVG-proof’.

Het convenant zorgt ervoor dat AVG vertaald wordt naar praktische toepassing in het onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van het nieuwe modelbewerkersovereenkomst, waarin Yubu met scholen afspraken maakt die in lijn liggen met het convenant.

Klik hier voor meer informatie over het convenant.